ผู้บริหาร

นายนพดล บุญถนอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ












สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/04/2014
ปรับปรุง 27/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 140304
Page Views 185176
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศรีฤทัย ขลุง ขลุง
2 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ขลุง ขลุง
3 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ซึ้ง ขลุง 0872066570
4 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง
5 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ซึ้ง ขลุง
6 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง
7 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตกพรม ขลุง
8 โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง 039-492-035
9 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ตรอกนอง ขลุง 039386009
10 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง 039426035
11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
12 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
13 โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง
14 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง
15 โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง
16 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) บ่อ ขลุง
17 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) บ่อ ขลุง
18 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน บ่อ ขลุง
19 โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง
20 โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง 039-480061
21 โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887
22 โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง
23 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง 039480029
24 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) มาบไพ ขลุง
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง
26 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว ขลุง
27 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง
28 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง 039442624
29 โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง
30 โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม
31 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ฉมัน มะขาม
32 โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม
33 โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม
34 โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม 039480007
35 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม
36 โรงเรียนวัดมะทาย ปัถวี มะขาม
37 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม
38 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม
39 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ มะขาม มะขาม
40 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มะขาม
41 โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม
42 โรงเรียนวัดขนุน วังแซ้ม มะขาม
43 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
44 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว
45 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว 039-480048
46 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ทรายขาว สอยดาว 039-393992
47 โรงเรียนบ้านประตง ทรายขาว สอยดาว 039381456
48 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว 0-3948-0046 , 0-3939-3909
49 โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว 039383051
50 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว
51 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว
52 โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว 039393073
53 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทับช้าง สอยดาว
54 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว
55 โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว 039497041
56 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว
57 โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว
58 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว
59 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว 039-385087
60 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว
61 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว
62 โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว 039-381318
63 โรงเรียนโฆวินทะ ปะตง สอยดาว
64 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว
65 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว
66 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว
67 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
68 โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
69 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
70 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
71 โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ
72 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ
73 โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ 039480042
74 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
75 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง เขาคิชฌกูฏ
76 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ
77 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ
78 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ
79 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ
80 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ 039309188
81 โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์
82 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์
83 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) บางสระเก้า แหลมสิงห์
84 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
85 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
86 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039-499314
87 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
88 โรงเรียนวัดท่าเขา ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
89 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
90 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้ว แหลมสิงห์
91 โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
92 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์
93 โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ 039 480 059
94 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์
95 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์
96 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ 0 - 3939 - 9244
97 โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
98 โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
99 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
100 โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
101 โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน
102 โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน
103 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
104 โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน
105 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
106 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร โป่งน้ำร้อน
107 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
108 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
109 โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
110 โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039-447990
111 โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
112 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
113 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
114 โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
115 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
116 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
117 โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
118 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
119 โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 039480013
120 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
121 โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
122 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
123 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
124 โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน