ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนวัดตกพรม
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
24 มี.ค. 64 กำหนดการสอบNTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13 มี.ค. 64 การสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 กำหนดการสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2563
02 พ.ย. 63 ถึง 04 พ.ย. 63 สอบปลายเรียนที่ 1
31 ต.ค. 63 วันลอยกระทง ปี2563
15 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ชั้น ป.4-6
ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร  จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 / การแต่งกายชุดนักเรียน
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 เข้าค่ายลูกสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้น ม.3)ประจำปี 2560
ณ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
07 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครูโรงเรียนวัดตกพรม
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)  สพป.แพร่ เขต 1
และ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก  สพป.น่าน เขต 2
05 ธ.ค. 60 หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
01 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันเอดส์โลก
22 พ.ย. 60 กิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปี 2560
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดตกพรม
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  เวลา 08.00 - 16.30
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 60 เปิดเรียนเตรียมความพร้อม ภาคเรียน ที่ 2 / 2560
02 มิ.ย. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 มัธยม เข้าค่าย โรงแรมนิวเทอเวอลอร์ด
01 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู 2560
วันไหว้ครู ปี 2560
ทำบุญวันครบรอบ 93 ปี
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน ชั้น ป.6 สอบ O - NET  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  นักเรียน ชั้น ม.3 สอบ O- NET วันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์ 2559
04 ธ.ค. 58 กิจกรรม ปั่นจักรยานเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 งานทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ จังหวัดนนทบุรี
01 ธ.ค. 57 ถึง 04 พ.ย. 57 กีฬาสี สู่ อาเซียน โรงเรียนวัดตกพรม

05 พ.ย. 57 งานวันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันชาติ อีกด้วย
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2557

11 ต.ค. 57 การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 การสอบแก้ตัว สอบซ่อม สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557

23 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557
วัดตกพรม
29 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
08 พ.ค. 57 ถึง 10 พ.ค. 57 ซ้อมดุริยางค์
ขอให้นักเรียนที่มีชื่อในวงดุริยางค์  มาทำการซ้อมใหญ่  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม  ในวันที่  8 - 10 พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 15.30 น.  ที่โรงเรียนวัดตกพรม
โรงเรียนวัดตกพรม/แต่งกายชุดลำลองสุภาพ ครูสุภาวดี บุรกรณ์