กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเสาวนีย์ โพธิ์มา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววนิดา วิสิทธิวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3