กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไกรพล คำนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0857489620
อีเมล์ : kraiponkhamnak@gmail.com

นางมณฑณี วาชะอุ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2