รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดตกพรม
1/1 หมู่ที่ 2   ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039-492-035 เบอร์แฟกส์ 039-492-035
Email : wadtokprom.chantaburi2@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :