ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอขลุง ประจำปี 2561
วันที่ 14  สิงหาคม 2561  โรงเรียนวัดตกพรม ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูอดุลจันทโรภาส  เจ้าอาวาสวัดตกพรม ทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน โดยพิธีมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอขลุง ประจำปี 2561 โดยครูเกรียงไกร  สังข์วิชัย ได้รับมอบหมายจากนายนพดล  บุญถนอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรม ดูแล รับ-ส่งนักเรียน   จัดขึ้นที่ วัดวันยาวบน    อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   ซึ่งจะมีคณะสงฆ์ ทั้งอำเภอขลุงมาทำพิธีมอบทุนร่วมกันประจำทุกปี ขอกราบอนุโมทนาบุญสาธุการต่อท่านพระครูอดุลจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดตกพรม  ซึ่งได้กำชับให้นักเรียนนำไปใช้จ่ายในการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,11:44   อ่าน 142 ครั้ง