ภาพกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
วันที่  31  สิงหาคม 2561   โรงเรียนวัดตกพรม  ประสานงานกับ สถานีตำรวจตกพรม  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร และ ยาเสพติด โดย ร.ต.ท.  สุดใจ  โคตรมณี  นักเรียนให้ความสนใจ และได้ความรู้ เป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,13:03   อ่าน 93 ครั้ง