ภาพกิจกรรม
งานมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ครูภาวนา การพานิช

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดตกพรม จัดกิจกรรม งานมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ครูภาวนา  การพานิช ประกอบด้วย พิธีทางสงฆ์  การแสดงของนักเรียน  กล่าวความรู้สึกต่างๆ การผูกข้อมือ และปิดท้าย ด้วยกิจกรรมอำลา การเกษียณอายุราชการไม่ได้หมายความว่าเป็นการสิ้นสุดภาระหน้าที่จะพึงมีต่อประเทศชาติเสียทั้งหมด การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงข้อกำหนดให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มานาน ได้พักผ่อนจากงานประจำที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและตรากตำ อย่างไรก็ตามแม้ว่าท่าน จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ในด้านสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ที่มีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มีอย่างเต็มเปี่ยม ยังเป็นกำลังสำคัญที่จะยังสามารถนำสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้ต่อไป    สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,16:32   อ่าน 280 ครั้ง