ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
โรงเรียนวัดตกพรม  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายนพดล บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง
ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ถวายพวงมาลา  ถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสรณ์ และนำถวายราชสดุดี หลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์  วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี โรงเรียนวัดตกพรมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,13:41   อ่าน 185 ครั้ง