ภาพกิจกรรม
ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตกพรม  ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  กำหนดการสอบในวัน พฤหัสบดีดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในการนี้นายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรม ได้ตรวจดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูที่มาดำเนินการคุมสอบ

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,09:34   อ่าน 126 ครั้ง