ภาพกิจกรรม
กิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2/2562
     โรงเรียนวัดตกพรม  จัดกิจกรรม BIG  CLEANING  DAY  ครั้งที่ 2 / 2562 นายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมคณะครูและมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดกิจกกรม BIG  CLEANING  DAY  ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2562  เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด เพื่อให้โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ น่าเรียน และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ จึงต้องใช้กระบวนการ  5 ส  ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะและสร้างนิสัย  โดยนักเรียน ชั้น ป.4 – ม.3  ทั้งที่เป็นสมาชิกของจิตอาสาและไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตั้งใจ มาโรงเรียนในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี แลจะมีการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปตามที่กำหนด

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,21:57   อ่าน 350 ครั้ง