ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดตกพรม โดยนายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมาย ให้นายกมล  ต้นภูเขียว นางสาววนิดา  วิสิทธิวงศ์ นางสาวเสาวนีย์ โพธิ์มา พร้อมด้วยลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 จำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงกิจการลูกเสือสำรอง ในการส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนให้รักและศรัทธาในกระบวนการทางการลูกเสือให้มีระเบียบวินัย ในตนเองและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดส่งผู้กำกับและลูกเสือสำรองเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จำนวน 42 หมู่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง)  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคณะลูกเสือสำรองในจังหวัดจันทบุรี อีกด้วย

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,22:36   อ่าน 837 ครั้ง