ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
  โรงเรียนวัดตกพรม จัดกิจกรรมวันมาขบูชา ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกคน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอุโบสถวัดตกพรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ในกิจกรรมประกอบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ การรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูอดุลจันโรภาส เจ้าอาวาสวัดตกพรม ถึงประวัติความเป็นมาของวันมาขบูชาและอานิสงฆ์ของการทำความดี จากนั้นก็กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  วันมาขบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 เหตุการณ์ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,14:24   อ่าน 292 ครั้ง