ภาพกิจกรรม
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
โรงเรียนวัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการประชุม สภานักเรียนระดับประเทศไทย 4 ข้อ ดังนี้
1.เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3.เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
4.เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
“สภานักเรียน ก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา”
#TSCAntiFakeNews
#thailandstudentcoucil
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,14:33   อ่าน 118 ครั้ง