ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนผ่าน ditv
คณะครูโรงเรียนวัดตกพรมเดินสาย เยี่ยมบ้าน แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv เริ่มต้นแล้วกับสัปดาห์แรกในการเรียนออนไลน์ผ่าน 6 ช่องทางของ dltv  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,22:36   อ่าน 222 ครั้ง