ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Active Learning
กิจกรรม Active Learning ของโรงเรียนวัดตกพรม
ด้านทักษะทางวิชาชีพ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน  ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
ได้แก่ กิจกรรมอ่านออก เขียนได้
ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
ได้แก่
1.กิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน
2.กิจกรรมพับดอกไม้
3.กิจกรรมน้ำสมุนไพรและน้ำชา
4.กิจกรรมปลูกผักสอนครัว
ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
ได้แก่ 
1.กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน
2.กิจกรรมเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ด
3.กิจกรรมแปรรูปอาหาร
4.กิจกรรมอิฐตัวหนอน

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,02:30   อ่าน 253 ครั้ง