ภาพกิจกรรม
งานเปิดโลกวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต๒  ได้จัดงานเปิดโลกวิชาการ "Chan๒  Open  House ๒๐๒๐" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ  โรงเรียนนิวแทลเวิลลอด์จ  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  ในวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๓ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการตั้งแต่ ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐น.

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,20:47   อ่าน 71 ครั้ง