ภาพกิจกรรม
ตรวจ atk นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นป.6
โรงเรียนวัดตกพรมได้ทำการตรวจ atk นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รพสต.ตกพรม ได้มีการสอนคุณครูในการตรวจ atk
เพื่อให้คุณครูสามารถตรวจ atk นักเรียนด้วยตนเองได้
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,14:16   อ่าน 399 ครั้ง