ภาพกิจกรรม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตกพรม นำโดย ท่าน ผอ.ชาญณรงค์ โตมีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรม ประธานการจัดการอบรมฯ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 176 คน โดยมีอาสากู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน "การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ #อบรมCPR
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,07:44   อ่าน 27 ครั้ง