ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี :รุ่นที่ 2#สัปดาห์ที่7"เลือกกินดี มีประโยชน์"
#โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี โรงเรียนวัดตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 จากสำนักทันตสาธารณสุข โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สุขภาพช่องปาก 8 ชั่วโมง และติดตามพฤติกรรมนักเรียน 8 สัปดาห์ ครูผู้สอน นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม และนางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตร สัปดาห์ที่ 7 : เลือกกินดีมีประโยชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนในชั่วโมงที่ 7 นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เข้าใจความสำคัญและจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่เสี่ยงฟันผุ ฟันดีไม่มีขาย อยากได้ต้องดูแล
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,08:41   อ่าน 27 ครั้ง