ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี:รุ่นที่2#สัปดาห์ที่6"เลือกกินดี มีประโยชน์"
#โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี โรงเรียนวัดตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 จากสำนักทันตสาธารณสุข โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สุขภาพช่องปาก 8 ชั่วโมง และติดตามพฤติกรรมนักเรียน 8 สัปดาห์ ครูผู้สอน นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม และนางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตร สัปดาห์ที่ 6 : เลือกกินดีมีประโยชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนในชั่วโมงที่ 6 นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้แอพลิเคชั่น Food Choice ในการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพฟันที่ดี ฟันดีไม่มีขาย อยากได้ต้องดูแล
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,08:49   อ่าน 22 ครั้ง