ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี:รุ่นที่2#สัปดาห์ที่5"รักฟัน หมั่นดูแล"
#โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี โรงเรียนวัดตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 จากสำนักทันตสาธารณสุข โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สุขภาพช่องปาก 8 ชั่วโมง และติดตามพฤติกรรมนักเรียน 8 สัปดาห์ ครูผู้สอน นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม และนางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตร สัปดาห์ที่ 5 : รักฟันหมั่นดูแล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนในชั่วโมงที่ 5 นักเรียนได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกต้อง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบความสะอาดฟันด้วยตนเองได้ฟันดีไม่มีขาย อยากได้ต้องดูแล
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,08:54   อ่าน 24 ครั้ง