ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่2#สัปดาห์ที่4
#โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี โรงเรียนวัดตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 จากสำนักทันตสาธารณสุข โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สุขภาพช่องปาก 8 ชั่วโมง และติดตามพฤติกรรมนักเรียน 8 สัปดาห์ ครูผู้สอน นางสาวมณฑณี วาชะอุ้ม และนางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตร สัปดาห์ที่ 4 : รักฟันหมั่นดูแล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนในชั่วโมงที่ 4 นักเรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน) การป้องกันฟันผุจากยาสีฟันฟลูออไรด์ และการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้อง ฟันดีไม่มีขาย อยากได้ต้องดูแล
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2566,09:05   อ่าน 24 ครั้ง