ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนวัดตกพรม โดยนายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรม  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2561  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2562  รวม   5  วัน ซึ่งวันสปอตเดย์จัดขั้นในวันที่ มีนาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2.เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
5.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
           การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง(ทับทิมสยาม) สีฟ้า(ไพลิน)  สีเขียว(มรกต)  และสีเหลือง(บุษราคัม)  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา คือ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  แชร์บอล   เปตอง และเทเบิลเทนนิส  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์  พิธีเปิด โดยนายบุญนาค  ชีวะเจริญ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองให้ความสนใจและเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน อย่างเต็มที่

 

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 282 ครั้ง