ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศูนย์แกนนำและเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างส
นายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน และนายกมล  ต้นภูเขียว พร้อมด้วยนักเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์แกนนำและเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 26-27 เดือน มีนาคมพ.ศ.  2562 ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  อำเภอเขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายภิญโญ  อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,19:05   อ่าน 357 ครั้ง