ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้ว เรียนออนไลน์วันแรก! ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.–30 มิ.ย.2563 ผ่าน 6 ช่องทาง ยุคโควิด-19 (อ่าน 113) 20 พ.ค. 63
วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 2563 (อ่าน 82) 11 ก.พ. 63
การประเมินระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 86) 11 ก.พ. 63
วันครูแห่งชาติ 2563 (อ่าน 89) 11 ก.พ. 63
วันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 90) 11 ก.พ. 63
เทศกาลปีใหม่ 2563 (อ่าน 94) 11 ก.พ. 63
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 (อ่าน 142) 27 พ.ย. 62
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศูนย์แกนนำและเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างส (อ่าน 357) 27 มี.ค. 62
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 283) 04 มี.ค. 62
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนวัดตกพรม (อ่าน 256) 17 ธ.ค. 61
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 (อ่าน 269) 17 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันคริสมาสต์ (อ่าน 237) 17 ธ.ค. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของอำเภอขลุง ประจำปีกา (อ่าน 215) 17 ธ.ค. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญของอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 222) 17 ธ.ค. 61
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 256) 01 พ.ย. 61
เปิดภาคเรียน ที่ 2/ 2561 (อ่าน 255) 01 พ.ย. 61
เปิดเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 / 2561 (อ่าน 237) 01 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 267) 22 พ.ค. 61
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 253) 22 พ.ค. 61
เปิดเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 228) 22 พ.ค. 61
ประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 243) 22 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 / 2561 (อ่าน 253) 22 พ.ค. 61
การทดสอบการอ่าน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 293) 25 ม.ค. 61
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2561 (อ่าน 300) 25 ม.ค. 61
การสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 282) 25 ม.ค. 61
วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 (อ่าน 256) 25 ม.ค. 61
เลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี (อ่าน 264) 25 ม.ค. 61
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 226) 25 ม.ค. 61
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2560 (อ่าน 289) 22 พ.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (อ่าน 238) 22 พ.ย. 60
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 286) 22 พ.ย. 60
เข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 229) 22 พ.ย. 60
เข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4-5 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 221) 22 พ.ย. 60
ทัศนศึกษา ชั้น ม.1-3 (อ่าน 222) 22 พ.ย. 60
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6 ประจำปี 2560 (อ่าน 220) 22 พ.ย. 60
ทัศนศึกษา ชั้น ป.4-6 (อ่าน 237) 22 พ.ย. 60
เข้าค่ายลูกสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้น ม.3)ประจำปี 2560 (อ่าน 210) 22 พ.ย. 60
โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครูโรงเรียนวัดตกพรม (อ่าน 210) 22 พ.ย. 60
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอุทัยวรรณ ศรีสุขใส ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองขลุง (อ่าน 246) 30 ส.ค. 60
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอุทัยวรรณ ศรีสุขใส ณ โรงเรียนวัดตกพรม (อ่าน 245) 30 ส.ค. 60